Şampanya Nedir?

Şampanya Nedir?

Şampanya Nedir?

Köpüklü şaraba verilen isimdir. Herhangi bir şarapla aynı şekilde üretilen bir şarap ikinci kez fermentasyona tabi tutulur ve bu fermentasyon sırasında ortaya çıkan karbondioksit gazı şişenin içinde kalır. Şişe açıldığında içerisindeki karbondioksit, basınçla beraber dışarı çıkar ve köpük oluşur. Şampanyalar kategorisinden de istediğiniz şampanyayı satın alabilirsiniz.

Avrupa Birliği Yönetmelikleri gereği yalnızca Fransa’nın Champagne bölgesinde üretilen köpüklü şaraplar “Şampanya” ismini alır. ABD ve Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde AB etiket yasaları göz ardı edilmekte ve AB'ye ihraç etmedikleri köpüklü şaraplarda “Methode Champenoise” hatta “Champagne” etiketini kullanmaktadırlar. Ülkemizde de köpüklü şaraplara şampanya denilmektedir.

Şampanya üretiminde genellikle Pinot Noir, Pinot Meunier ve Chardonnay; az da olsa Pinot Blanc, Pinot Gris, Arbane ve Petit Meslier üzümleri kullanılır. Mevsimsel değişim ve iklim şartları hasadın kalitesini etkilemektedir. Dolayısıyla üzüm kalitesi yıllara göre değişiklik göstermektedir. Şampanya, genelde birden fazla yıla ait hasadın harmanlanmasıyla üretilir. Ancak hasadın iyi olduğu yıllarda yalnızca o yılın üzümü ile şampanya üretilirse -ki bu çok nadirdir- şişede o hasadın yılı yazar. Birden fazla yıla ait hasadın harmanlanmasıyla üretilen şampanyaların şişelerinde NV (non-vintage) harfleri bulunur. Bir şampanyada hasat yılının yazılabilmesi için üzümlerin %85’inin o yıla ait olması gerekir.

Appellation d'origine contrôlée (AOC)[1] yönetmelikleri uyarınca, Non-vintage[2] şampanya, yasal olarak 15 ay yaşlandırılmadan satılamaz. Vintage[3] şampanya ise 3 yıl ve üzeri yaşlandırılmadan satışa çıkartılamaz. Çoğu üretici bu süreyi aşarak 6-8 yıl boyunca şampanyayı olgunlaştırır. Tek bir yılın mahsulünden üretilen şampanya, nadir olmakla birlikte prestijli üreticilerde bulunur ve oldukça pahalıdır.

Şampanyaya mantar tıpa takılmadan hemen önce dozaj denilen likör eklenir. Eklenen bu likördeki şeker miktarı şampanyanın tatlılığını belirler;

Doux: Şeker oranı en yüksek şampanyadır. (Tatlı)
Demi Sec: Yarı tatlı şampanyadır. (Yarı Sec)
Sec: Hafif tatlı şampanyadır. (Sek)
Extra Sec: Ekstra Sek
Brut: Şeker oranı çok düşük olduğundan en dengeli şampanyadır.
Extra Brut: Şeker oranı en az olan şampanyadır.
Brut nature/brut zero/ultra brüt: En sek şampanyadır. Ek şeker ilavesi yoktur.


[1] Bazı Fransız coğrafi endikasyonlarına verilen Fransız sertifikasıdır. Menşei korumaya yönelik çıkartılan yasalarla desteklenmiştir. Fransa'da yöresel ürünlerin özelliklerini korumak ve başka ülkelerde ya da yörelerde taklitlerinin piyasaya sürülmesini önlemek için uygulamaya konulan bir sistemdir. Fransız yasalarına göre, AOC kriterlerine uymuyorsa, AOC kontrollü coğrafi işaretlerin bir ürününü üretmek ve satmak yasaktır. AOC ürünleri, etiketin üzerine basılan bir mühürle tanımlanabilir.
[2] Ortalama üç yılın mahsulünden üretilen ve rekoltesi olmayan şampanyadır.
[3] Mahsul kalitesinin yüksek olduğu yıllarda yalnızca o yılın hasadından üretilen şampanyadır.

Bloga dön

Yorum yapın

Yorumların yayınlanabilmesi için onaylanması gerektiğini lütfen unutmayın.